КРИОМА ЕООД е изключителен представител за България на SOPREMA GROUP, Франция - конгломерат от седемнадесет завода, световен лидер (втори по обем в света) в производството на битумни хидроизолационни материали и покривни покрития. Фирмата представлява POLISYSTEM и CEPLASTIK, Испания като поддоставчици на SOPREMA за да допълни областта на хидроизолациите с TPO и PVC синтетични мембрани.

КРИОМА предлага на българският пазар битумни керемиди ITALIANA MEMBRANE и над 200 други продукта на SOPREMA GROUP с десетгодишна производствена гаранция и изключително конкурентни цени.

Чрез сътрудничеството си с ITALPROFILI, Италия - производител на покривни аксесоари, фирмата предлага затворен цикъл в комплектоването на материалите необходими за съвременната хидроизолация. От 2002 г. КРИОМА успешно се развива и в областта на топлоизолационните материали и компонентите за топлоизолационни системи. Доказателство за това е гласуваното доверие и оторизирането на фирмата за официален представител на световния концерн за производство на каменно минерална вата ROCKWOOL, Дания. Предлаганата гама на пенополистиролите е осигурена с представителството на производителите STYROPAN, Гърция. Представлявайки HEXADOME и BATIPLAST, части от SOPREMA GROUP, КРИОМА е от малкото фирми в България, специализирани в инженеринга на противодимни люкове, осветителни куполи от PMMA, дъгово и шедово покривно осветление и вентилация, термопневматиката и съпътстващата ги командна апаратура и окомплектовка. Битумните хидроизолационни мембрани - производство на SOPREMA Group, Франция, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 годишна производствена гаранция, сертифицирана с гаранционна полица от завода производител. Синтетичните хидроизолационни мембрани производство на CEPLASTIK, Испания, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 insurance guarantee - застрахователна гаранция включваща пълен ремонт на покрива, стойността на материалите, както и стойността на понесените по вина на материала производствени материални щети. Гарантиран е експлоатационен период на мембраната от минимум 25 години, сертифициран от BBA /British Board of Agreement/. Покривните аксесоари на ITALPROFILI ИТАЛИЯ, за битумните мембрани са произведени от модифициран EPDM каучук - материал, съвместим с газопламъчната обработка на битумните хидроизолации, а за синтетичните мембрани са съответно от PVC и TPO. Всички гореупоменати материали притежават необходимите сертификати за влагане в строителството в Република България, издадени от оторизирани български лаборатории.

Хидроизолации, топлоизолации, хумоизолации, шумоизолации, покривни покрития, аксесосари, противодимни люкове и осветителни куполи, битумни мембрани, ПВЦ, хидроизолации системи, синтетични подкеремидни подпокривни пароизолационнни мушами, осветление и димоотвеждане.

Офис: 1 Град: Пловдив 4023 Адрес: ПЛОВДИВ 4023, П.К. 159, Централен офис и склад Tърговски и инженерингов комплекс КРИОМА - ИЗОМАРКЕТ, ул. Нестор Абаджиев 23 тел./факс: 032/62 94 74, 63 84 96; 032/608 555; 032/608 556; Мобилен: 088/881 72 64, 088/759 31 10 E-mail: crioma@dir.bg
Офис: 2 Град: София 1407 Адрес: жк Хладилника, ул. Филип Кутев 137 - административна сграда, ет. 2 тел.: 0889 007 245; 02 862 16 03 E-mail: crioma-sofia@dir.bg
Офис: 3 Град: Бургас 8000 Адрес: ул. Индустриална 3 тел./факс 056/84 52 67 Мобилен: 088/759 56 67, 088/759 56 71 E-mail: burgas@crioma.net

CRIOMA-Waterproofing, Heatinsulations,Soundproofing, roof accessories & coatings

CRIOMA Ltd is a special representative for Bulgaria of SOPREMA GROUP, France-conglomerate of seventeen factories, world-wide leader in producing of bituminous waterproofing materials and roof covers.

The firm represent POLISYSTEM and CEPLASTIK, Spain like sub-caterers of SOPREMA to complete the area of waterproofing materials TPO and PVC synthetic membranes.

CRIOMA offer to bulgarian market bituminouse tiles of ITALIANA MEMBRANE and over 200 other products of SOPREMA GROUP with 10 years poduction guarantee and extreme competitive prices .

On co-operation with ITALPROFILI, Italy - producer of roof accessories, the firm offer captive cycle in recruitment of necessery materials for contemporary waterproofing.

From year 2002, CRIOMA successful develop into area of heatinsulation materials and components for heatinsulation systems. Evidence of this is voted trust and autorisation in Crioma for oficial representative of worldwide concern ROCKWOOL, Denmark, producer of rock-mineral wool.

A full range of polystyrene is guaranteed with representing of producers from STYROPAN, Greece.

Representing HEXADOME and BATIPLAST, parts of SOPREMA GROUP, CRIOMA Ltd. it is from the thing companies in Bulgaria, specialized in engineering of smoke-extraction aperture, illuminating domes from PMMA.

Bituminous waterproofing membranes Special bituminous waterproofing membranes Self adhesive waterproofing membranes Roof accessories bituminous waterproofing PU waterproofing cover Decorative finishing cover for inhabitable roofs and terraces Synthetic PVC waterproofing systems Waterproofing in foundations

Roof accessories PVC bituminous tile tiles import and trade construction materials enterprising consultations membrane membranes PVC modified illumination ventilation dome roof insulations soundproofing bitumen cover smart solutions engineering

Bituminous waterproofing membranes roof accessories bituminous waterproofing PU cover finishing cover roofs terrace synthetic PVC system foundation accessories tile construction PVC illumination ventilation soundproofing solutions engineering

Home English
Покривни покрития Хидроизолации Шумоизолации Противодимни люкове и осветителни куполи Сандвич панели Топлоизолации Двойни подове Екзотична дървесина ISO Market - all isolations!

Адрес в Пловдив Адрес в София

РАБОТА ПРИ НАС

В момента няма отворени позиции за работа в КРИОМА ГРУПА КОМПАНИИ.

Благодарим Ви за интереса! Моля, проверявайте тази секция от сайта.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА:

КРИОМА ЕООД е изключителен представител за България на SOPREMA GROUP, Франция - конгломерат от седемнадесет завода, световен лидер /втори по обем в света/ в производството на битумни хидроизолационни материали и покривни покрития. Фирмата представлява POLISYSTEM и SINTEC laminados©, Испания като поддоставчици на SOPREMA за да допълни областта на хидроизолациите с TPO и PVC синтетични мембрани.

КРИОМА предлага на българският пазар битумни керемиди ITALIANA MEMBRANE©, Италия и над 200 други продукта на SOPREMA GROUP с десетгодишна производствена гаранция и изключително конкурентни цени.

Чрез сътрудничеството си с ITALPROFILI, Италия - производител на покривни аксесоари, фирмата предлага затворен цикъл в комплектоването на материалите необходими за съвременната хидроизолация.

От 2002 г. КРИОМА успешно се развива и в областта на топлоизолационните материали и компонентите за топлоизолационни системи. Доказателство за това е гласуваното доверие и оторизирането на фирмата за официален представител на световния концерн за производство на каменно минерална вата ROCKWOOL, Дания.

Предлаганата гама на пенополистиролите е осигурена с представителството на производителите STYROPAN, Гърция.

Представлявайки HEXADOME и BATIPLAST, части от SOPREMA GROUP, КРИОМА е от малкото фирми в България, специализирани в инженеринга на противодимни люкове, осветителни куполи от PMMA, дъгово и шедово покривно осветление и вентилация, термопневматиката и съпътстващата ги командна апаратура и окомплектовка.


Френски специализиран хипермаркет за изолации ISOMARKET.

В началото на 2006 година в Пловдив бе открит първия френски специализиран хипермаркет за изолации ISOMARKET. Най-съвременни строителни технологии и решения предлага новооткритият Търговски и инженерингов комплекс „Криома - Изомаркет”. Той е своеобразна демонстрация на всички продукти, системи и решения - не само на пълната гама продукти, на които “Криома” е официален представител, но и много други материали на водещи наши и чужди производители.

Мотото на ISOMARKET е:

Френски специализиран хипермаркет за изолации ISOMARKET.

В хипермаркета се предлага, както пълната гама материали на Soprema Group - Франция, така и материали на “Изола Петров”, “МКМ“, “Yalltex“, ”Fibran”, “Baumit“, “Ceresit“, ”Bramac“, ”Onduline“, “ITALIANA MEMBRANE“ - всички видове битумни керемиди и аксесоари на “Italprofili“, Styropan - EPS, Isowand, Neopor® - продукт на BASF®.

Целта е задоволяване на клиентските нужди на максимално широка аудитория (потребителски спектър), както и оптимално удоволетворяване на желанията на търговските партньори на КРИОМА ИНЖЕНЕРИНГ. В ISOMARKET, наречен специализиран хипермаркет, се предлагат още материали на “DEPRON”, ОРГАХИМ и много др. Специално развитият отдел “Всичко за домашния ремонт” има за цел да удовлетвори гражданите на ж.р. ”Тракия“, а също и посетителите на гр. Пловдив от Асеновград и от целия югоизточен район на България. В магазина е застъпена пълна гама топло- и хидроизолационни системи, инструменти, В и К, строителна химия, бои и латекси, фасадни решения и мазилки, тенекеджийски материали, PVC и ламаринени улуци, крепежни елементи и ел. инструменти, сектор “Градина” с живи цветя и аксесоари и много други ...


ИЗОЛАЦИОНЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма КРИОМА предлага изделия и технологии на фирмите:

SOPREMA GROUP, Франция
(Certificates) Виж сертификата!
КРИОМА е изключителен представител на SOPREMA GROUP за БЪЛГАРИЯ и МАКЕДОНИЯ.

STYROPAN, Гърция
ITALIANA MEMBRANE©, Италия
ROCKWOOL, Дания
HEXADOME, Франция
ITALPROFILI, Италия
(Certificates) Виж сертификата!
SINTEC laminados, Испания

FLAG GROUP, Италия

   

ГАРАНЦИИ:

Битумните хидроизолационни мембрани - производство на SOPREMA Group, Франция, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 годишна производствена гаранция, сертифицирана с гаранционна полица от завода производител.

Синтетичните хидроизолационни мембрани производство на SINTEC laminados©, Испания, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 insurance guarantee - застрахователна гаранция включваща пълен ремонт на покрива, стойността на материалите, както и стойността на понесените по вина на материала производствени материални щети. Гарантиран е експлоатационен период на мембраната от минимум 25 години, сертифициран от BBA /British Board of Agreement/.

Покривните аксесоари на ITALPROFILI ИТАЛИЯ, за битумните мембрани са произведени от модифициран EPDM каучук - материал, съвместим с газопламъчната обработка на битумните хидроизолации, а за синтетичните мембрани са съответно от PVC и TPO.

Всички гореупоменати материали притежават необходимите сертификати за влагане в строителството в Република България, издадени от оторизирани български лаборатории.

РЕФЕРЕНЦИИ:

Фирма КРИОМА ЕООД през периода 2000 ÷ 2003 г. е доставила материали и е изпълнила хидроизолации за следните по-големи обекти:

Обект/клиент Изпълнение
1. ХЛЕБОЗАВОД БОТУНЕЦ - гр. София 6800 кв.м. двупластова хидроизолационна система
2. ХЛЕБОЗАВОД ЛОЗЕНЕЦ 1 - гр. София 6400 кв.м. двупластова хидроизолационна система
3. ХЛЕБОЗАВОД ЛОЗЕНЕЦ 2 - гр. София 2600 кв.м. двупластова хидроизолационна система
4. ТУНЕЛИ АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ - част хидроизолация
38 000 кв.м. PVC хидроизолационна система на FLAG - ИТАЛИЯ
5. ИЗДАТЕЛСТВО ЛЕТЕРА - гр. Пловдив 2000 кв.м. двупластова хидроизолационна система
6. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА "МАШИН КОМЕРС"- Асеновград 1000 кв.м. топло и хидроизолационна система в два пласта
7. МОСТ - с. Златовръх 300 кв.м. хидроизолация в един пласт
8. ПАНАИРЕН МОСТ - гр. Пловдив 2700 кв.м. хидроизолация в един пласт
9. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "ПРОФИЛ" ООД - гр. Пловдив 5600 кв.м. хидроизолационна система в два пласта
10. ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ АД - гр. Пловдив 5800 кв.м. хидроизолация в един пласт
11. МЕЛНИЧЕН КОМБИНАТ - гр. Хасково 2200 кв.м. хидроизолация в два пласта
12. ЗАВОД ЗА БУТИЛИРАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - гр. Банкя 1200 кв.м. хидроизолация в два пласта
13. ХЛЕБОЗАВОД - гр. Велинград 1000 кв.м. хидроизолация в един пласт
14. ХЛАДИЛНА БАЗА DANONE- гр. Пловдив 1700 кв.м. механично фиксирана хидроизолация в два пласта
15. АВТОКОМПЛЕКС "ПЪЛДИН АВТО" - гр. Пловдив 500 кв.м. хидроизолация в един пласт
16. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ЕКОПЕТРОЛИУМ"- гр. София, гр. Своге, гр. Пловдив 1800 кв.м. топло и хидроизолационна система в два пласта
17. ПЕЧАТНА БАЗА НА ДЕМАКС ООД - гр. София 12 000 кв.м. хидроизолация в един пласт
18. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "АЛЕКСАНДРИС" ООД - гр. Пловдив 1400 кв.м. хидроизолационна система POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ИТАЛИЯ
19. ХОТЕЛ "ЕВРОПА" - КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" 600 кв.м. хидроизолационна система в един пласт
20. ХОТЕЛ "ИСКЪР" - КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" 300 кв.м. хидроизолационна система в един пласт
21. ХЛЕБОЗАВОД - гр. Перник 1000 кв.м. хидроизолация в един пласт
22. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ЕКОПЕТРОЛИУМ"- гр. София, жк. Люлин 600 кв.м. топло и хидроизолационна система в два пласта
23. ОФИС СГРАДА СК "АРНАУДОВ" - гр. Пловдив 500 кв.м. топло и хидроизолация в един пласт
24. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ "МИНИПУЛС" - гр. Пловдив 2500 кв.м. хидроизолация в един пласт
25. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ "АРМИТЕХ" - гр. Пловдив 1200 кв.м. хидроизолационна система POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ИТАЛИЯ
26. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ" - гр. Хасково 1200 кв.м. хидроизолация в един пласт
27. "БТК" - гр.София 1000 кв.м. хидроизолационна система в един пласт
28. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "НАФТЕКС" АД - гр. Перник 120 кв.м. хидроизолационна система POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ИТАЛИЯ
29. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "МАРЖ" - гр.Пловдив 300 кв.м. хидроизолация в един пласт
30. ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СТОБИС" ООД - гр.София 800 кв.м. хидроизолационна система в два пласта
31. ХОЛАНДСКО ВИЛНО СЕЛИЩЕ - гр. Поморие 1000 кв.м. топло и хидроизолационна система в два пласта
32. "ДЕТСКИ САНАТОРИУМ" - гр.Хисар 6000 кв.м. хидроизолационна система в един пласт
33. "ЦЕНТЪР ЗА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ" - гр. Пловдив 1000 кв.м. хидроизолационна система POLYOLEFIN FORTUNE - POLISYSTEM - ИТАЛИЯ
34. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ "ТЕОЛИНОПЛАСТ" - гр. Пловдив 2500 кв.м. хидроизолация в един пласт
35. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "OFFICE ONE SUPERSTORE" - гр. София
1800 кв.м. хидроизолация в един пласт
36. ХОЛАНДСКО ВИЛНО СЕЛИЩЕ "POMORIE GOLF AND BEACH"- гр. Поморие 500 кв.м. топло и хидроизолационна система в два пласта
37. ХОТЕЛ "ВЕЛА" - КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" 1800 кв.м. хидроизолационна система POLYOLEFIN FORTUNE - POLISYSTEM - ИТАЛИЯ
38. ХОТЕЛ "БОХЕМИ" - КК "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" 1000 кв.м. топло - хидроизолационна система POLYOLEFIN FORTUNE - POLISYSTEM - ИТАЛИЯ
39. ШИВАШКА ФАБРИКА "РЕД - С" ООД - гр. Стамболийски 700 кв.м. топло и хидроизолационна система POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ИТАЛИЯ
40. "БИЛЛА" - гр.София и гр. Пловдив 200 куб.м. топлоизолационна система
41. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ЕВРООЙЛ" - гр.Бургас, гр.Карнобат 400 кв.м. топло и хидроизолация в един пласт
42. ТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ "МИРОЛИО" АД - гр. Сливен 20 000 кв.м. хидроизолационна система POLYOLEFIN FLAGON - FLAG ИТАЛИЯ
43. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР "БОРО" - гр. София 1200 кв.м. хидроизолация в един пласт
... други по - малки обекти.  

ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООДWeb design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.