КРИОМА ЕООД е изключителен представител за България на SOPREMA GROUP, Франция - конгломерат от седемнадесет завода, световен лидер (втори по обем в света) в производството на битумни хидроизолационни материали и покривни покрития. Фирмата представлява POLISYSTEM и CEPLASTIK, Испания като поддоставчици на SOPREMA за да допълни областта на хидроизолациите с TPO и PVC синтетични мембрани.

КРИОМА предлага на българският пазар битумни керемиди ITALIANA MEMBRANE и над 200 други продукта на SOPREMA GROUP с десетгодишна производствена гаранция и изключително конкурентни цени.

Чрез сътрудничеството си с ITALPROFILI, Италия - производител на покривни аксесоари, фирмата предлага затворен цикъл в комплектоването на материалите необходими за съвременната хидроизолация. От 2002 г. КРИОМА успешно се развива и в областта на топлоизолационните материали и компонентите за топлоизолационни системи. Доказателство за това е гласуваното доверие и оторизирането на фирмата за официален представител на световния концерн за производство на каменно минерална вата ROCKWOOL, Дания. Предлаганата гама на пенополистиролите е осигурена с представителството на производителите STYROPAN, Гърция. Представлявайки HEXADOME и BATIPLAST, части от SOPREMA GROUP, КРИОМА е от малкото фирми в България, специализирани в инженеринга на противодимни люкове, осветителни куполи от PMMA, дъгово и шедово покривно осветление и вентилация, термопневматиката и съпътстващата ги командна апаратура и окомплектовка. Битумните хидроизолационни мембрани - производство на SOPREMA Group, Франция, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 годишна производствена гаранция, сертифицирана с гаранционна полица от завода производител. Синтетичните хидроизолационни мембрани производство на CEPLASTIK, Испания, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 insurance guarantee - застрахователна гаранция включваща пълен ремонт на покрива, стойността на материалите, както и стойността на понесените по вина на материала производствени материални щети. Гарантиран е експлоатационен период на мембраната от минимум 25 години, сертифициран от BBA /British Board of Agreement/. Покривните аксесоари на ITALPROFILI ИТАЛИЯ, за битумните мембрани са произведени от модифициран EPDM каучук - материал, съвместим с газопламъчната обработка на битумните хидроизолации, а за синтетичните мембрани са съответно от PVC и TPO. Всички гореупоменати материали притежават необходимите сертификати за влагане в строителството в Република България, издадени от оторизирани български лаборатории.

Хидроизолации, топлоизолации, хумоизолации, шумоизолации, покривни покрития, аксесосари, противодимни люкове и осветителни куполи, битумни мембрани, ПВЦ, хидроизолации системи, синтетични подкеремидни подпокривни пароизолационнни мушами, осветление и димоотвеждане.

Офис: 1 Град: Пловдив 4023 Адрес: ПЛОВДИВ 4023, П.К. 159, Централен офис и склад Tърговски и инженерингов комплекс КРИОМА - ИЗОМАРКЕТ, ул. Нестор Абаджиев 23 тел./факс: 032/62 94 74, 63 84 96; 032/608 555; 032/608 556; Мобилен: 088/881 72 64, 088/759 31 10 E-mail: crioma@dir.bg
Офис: 2 Град: София 1407 Адрес: жк Хладилника, ул. Филип Кутев 137 - административна сграда, ет. 2 тел.: 0889 007 245; 02 862 16 03 E-mail: crioma-sofia@dir.bg
Офис: 3 Град: Бургас 8000 Адрес: ул. Индустриална 3 тел./факс 056/84 52 67 Мобилен: 088/759 56 67, 088/759 56 71 E-mail: burgas@crioma.net

CRIOMA-Waterproofing, Heatinsulations,Soundproofing, roof accessories & coatings

CRIOMA Ltd is a special representative for Bulgaria of SOPREMA GROUP, France-conglomerate of seventeen factories, world-wide leader in producing of bituminous waterproofing materials and roof covers.

The firm represent POLISYSTEM and CEPLASTIK, Spain like sub-caterers of SOPREMA to complete the area of waterproofing materials TPO and PVC synthetic membranes.

CRIOMA offer to bulgarian market bituminouse tiles of ITALIANA MEMBRANE and over 200 other products of SOPREMA GROUP with 10 years poduction guarantee and extreme competitive prices .

On co-operation with ITALPROFILI, Italy - producer of roof accessories, the firm offer captive cycle in recruitment of necessery materials for contemporary waterproofing.

From year 2002, CRIOMA successful develop into area of heatinsulation materials and components for heatinsulation systems. Evidence of this is voted trust and autorisation in Crioma for oficial representative of worldwide concern ROCKWOOL, Denmark, producer of rock-mineral wool.

A full range of polystyrene is guaranteed with representing of producers from STYROPAN, Greece.

Representing HEXADOME and BATIPLAST, parts of SOPREMA GROUP, CRIOMA Ltd. it is from the thing companies in Bulgaria, specialized in engineering of smoke-extraction aperture, illuminating domes from PMMA.

Bituminous waterproofing membranes Special bituminous waterproofing membranes Self adhesive waterproofing membranes Roof accessories bituminous waterproofing PU waterproofing cover Decorative finishing cover for inhabitable roofs and terraces Synthetic PVC waterproofing systems Waterproofing in foundations

Roof accessories PVC bituminous tile tiles import and trade construction materials enterprising consultations membrane membranes PVC modified illumination ventilation dome roof insulations soundproofing bitumen cover smart solutions engineering

Bituminous waterproofing membranes roof accessories bituminous waterproofing PU cover finishing cover roofs terrace synthetic PVC system foundation accessories tile construction PVC illumination ventilation soundproofing solutions engineering

Home Bulgarian
Roof covers Waterproofing Soundproofing systems Illuminating domes and smoke-extraction aperture Sandwich panels Heatinsulations Double floors Exotic wood ISO Market: All isolations!

Address in Plovdiv Address in Sofia
SOPREMA GROUP,
France
SOPREMA GROUP,
France

Type Reinforcement Modification Weight,
kg/sq.m
Upper layer Price,
BGN/sq.m
PLASTIGUM 3 VV
Glass veil
APP
3
sandy
PLASTIGUM 3 PL
non-woven polyester
APP
3
sandy
PLASTIGUM 4 PL
non-woven polyester
APP
4
sandy
PLASTIGUM 4.5 PLM
non-woven polyester
APP
4.5
grey mineral slate
NOTE: Size of roll: 1 x 10 m±1%, cold resistance: -5 °C.

Type Pakcage pallet
rolls/ sq.m
Quantity:
over 5 pallets
Quantity:
over 10 pallets
Quantity:
whole truck
an advance payment
PLASTIGUM 3 VV
36 / 360
1 650 sq.m
5%
3 300 sq.m
10%
24 pallets 7 920 sq.m
15%
PLASTIGUM 3 PL
36 / 360
1 650 sq.m
5%
3 300 sq.m
10%
24 pallets 7 920 sq.m
15%
PALSTIGUM 4 PL
36 / 360
1 650 sq.m
5%
3 300 sq.m
10%
24 pallets 7 920 sq.m
15%
PLASTIGUM 4.5 PLM
25 / 250
1 250 sq.m
5%
2 500 sq.m
7%
21 pallets 5 250 sq.m
10%
At inaccessibility: 50% of start, 50% at delivery.

Material Modification Cold resistance Reinforcement Thickness, mm Size
Roll
m
Upper layer Price,
BGN/sq.m
ELASTOPHENE 25
SBS
-20 °C
Glass veil
3
1 x 10
polythene film
ELASTOPHENE 25 AR
SBS
-20 °C
Glass veil
3.5
1 x 10
grey mineral slate
ELASTOPHENE 25 ARC
SBS
-20 °C
Glass veil
3.5
1 x 10
colour mineral slate

Material Modification Cold Resistanse Reinforcement Thickness, mm Size
Roll
m
Upper layer Price,
BGN/sq.m
ELASTOPHENE 180 - 25
SBS
-20 °C
Stabilize ployester 180 gr/sq.m
3
1 x 10
polythene film
SOPRALENE 180
SBS
-20 °C
stabilize polyester 180 gr/sq.m
3
1 x 10
polythene film
SOPRALENE 180 AR
SBS
-20 °C
stabilize polyester 180 gr/sq.m
4
1 x 8
grey mineral slate
SOPRALENE 180 ARC
SBS
-20 °C
stabilize polyester 180 gr/sq.m
4
1 x 8
colour mineral slate
SOPRALENE 180 - 40
SBS
-20 °C
stabilize polyester 180 gr/sq.m
4
1 x 8
polythene film
SOPRALENE 180 - 40 AR
SBS
-20 °C
stabilize polyester 180 gr/sq.m
5
1 x 8
grey mineral slate
SOPRALENE 180 - 40 ARC
SBS
-20 °C
stabilize polyester 180 gr/sq.m
5
1 x 8
colour mineral slate


Material Material consumption Package: vat,
litres
Price, BGN/litre Price,
BGN/vat
SOPRAMUR
0.8 litres/sq.m ± 1.8 litre/sq.m
30
SOPRAMUR LATEX
0.8 litres/sq.m ± 1.8 litre/sq.m
30

Material Size
Roll
m
Price, BGN/sq.m
VAPOUBACK - aluminium sheet 0.04 mm, masked with 60 gr/sq.m. Glass veil
1 x 150
Aplication: Used for wapourproofing and fireprotection of corrugated and other constructions.

Material Weight
gr/sq.m
Price, BGN/sq.m
GEOMAT PROTECTED
150
GEOMAT PROTECTED
200
GEOMAT PROTECTED
300
GEOMAT PROTECTED
500
GEOMAT PROTECTED
800
GEOMAT DRAINING
350
GEOMAT DRAINING
500
Application: For protection of waterproofing and drainage.

Material Modification Material consumption Package vat
littre
Price, BGN/litre Price,
BGN/vat
SOPRADER
polymeric bituminous ground-coat
0.25 litre/sq.m
30
Home
All prices are w/o VAT.All prices are w/o VAT. Discounts are available.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООДWeb design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.