КРИОМА ЕООД е изключителен представител за България на SOPREMA GROUP, Франция - конгломерат от седемнадесет завода, световен лидер (втори по обем в света) в производството на битумни хидроизолационни материали и покривни покрития. Фирмата представлява POLISYSTEM и CEPLASTIK, Испания като поддоставчици на SOPREMA за да допълни областта на хидроизолациите с TPO и PVC синтетични мембрани.

КРИОМА предлага на българският пазар битумни керемиди ITALIANA MEMBRANE и над 200 други продукта на SOPREMA GROUP с десетгодишна производствена гаранция и изключително конкурентни цени.

Чрез сътрудничеството си с ITALPROFILI, Италия - производител на покривни аксесоари, фирмата предлага затворен цикъл в комплектоването на материалите необходими за съвременната хидроизолация. От 2002 г. КРИОМА успешно се развива и в областта на топлоизолационните материали и компонентите за топлоизолационни системи. Доказателство за това е гласуваното доверие и оторизирането на фирмата за официален представител на световния концерн за производство на каменно минерална вата ROCKWOOL, Дания. Предлаганата гама на пенополистиролите е осигурена с представителството на производителите STYROPAN, Гърция. Представлявайки HEXADOME и BATIPLAST, части от SOPREMA GROUP, КРИОМА е от малкото фирми в България, специализирани в инженеринга на противодимни люкове, осветителни куполи от PMMA, дъгово и шедово покривно осветление и вентилация, термопневматиката и съпътстващата ги командна апаратура и окомплектовка. Битумните хидроизолационни мембрани - производство на SOPREMA Group, Франция, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 годишна производствена гаранция, сертифицирана с гаранционна полица от завода производител. Синтетичните хидроизолационни мембрани производство на CEPLASTIK, Испания, притежават сертификат за качество ISO 9001 и са с 10 insurance guarantee - застрахователна гаранция включваща пълен ремонт на покрива, стойността на материалите, както и стойността на понесените по вина на материала производствени материални щети. Гарантиран е експлоатационен период на мембраната от минимум 25 години, сертифициран от BBA /British Board of Agreement/. Покривните аксесоари на ITALPROFILI ИТАЛИЯ, за битумните мембрани са произведени от модифициран EPDM каучук - материал, съвместим с газопламъчната обработка на битумните хидроизолации, а за синтетичните мембрани са съответно от PVC и TPO. Всички гореупоменати материали притежават необходимите сертификати за влагане в строителството в Република България, издадени от оторизирани български лаборатории.

Хидроизолации, топлоизолации, хумоизолации, шумоизолации, покривни покрития, аксесосари, противодимни люкове и осветителни куполи, битумни мембрани, ПВЦ, хидроизолации системи, синтетични подкеремидни подпокривни пароизолационнни мушами, осветление и димоотвеждане.

Офис: 1 Град: Пловдив 4023 Адрес: ПЛОВДИВ 4023, П.К. 159, Централен офис и склад Tърговски и инженерингов комплекс КРИОМА - ИЗОМАРКЕТ, ул. Нестор Абаджиев 23 тел./факс: 032/62 94 74, 63 84 96; 032/608 555; 032/608 556; Мобилен: 088/881 72 64, 088/759 31 10 E-mail: crioma@dir.bg
Офис: 2 Град: София 1407 Адрес: жк Хладилника, ул. Филип Кутев 137 - административна сграда, ет. 2 тел.: 0889 007 245; 02 862 16 03 E-mail: crioma-sofia@dir.bg
Офис: 3 Град: Бургас 8000 Адрес: ул. Индустриална 3 тел./факс 056/84 52 67 Мобилен: 088/759 56 67, 088/759 56 71 E-mail: burgas@crioma.net

CRIOMA-Waterproofing, Heatinsulations,Soundproofing, roof accessories & coatings

CRIOMA Ltd is a special representative for Bulgaria of SOPREMA GROUP, France-conglomerate of seventeen factories, world-wide leader in producing of bituminous waterproofing materials and roof covers.

The firm represent POLISYSTEM and CEPLASTIK, Spain like sub-caterers of SOPREMA to complete the area of waterproofing materials TPO and PVC synthetic membranes.

CRIOMA offer to bulgarian market bituminouse tiles of ITALIANA MEMBRANE and over 200 other products of SOPREMA GROUP with 10 years poduction guarantee and extreme competitive prices .

On co-operation with ITALPROFILI, Italy - producer of roof accessories, the firm offer captive cycle in recruitment of necessery materials for contemporary waterproofing.

From year 2002, CRIOMA successful develop into area of heatinsulation materials and components for heatinsulation systems. Evidence of this is voted trust and autorisation in Crioma for oficial representative of worldwide concern ROCKWOOL, Denmark, producer of rock-mineral wool.

A full range of polystyrene is guaranteed with representing of producers from STYROPAN, Greece.

Representing HEXADOME and BATIPLAST, parts of SOPREMA GROUP, CRIOMA Ltd. it is from the thing companies in Bulgaria, specialized in engineering of smoke-extraction aperture, illuminating domes from PMMA.

Bituminous waterproofing membranes Special bituminous waterproofing membranes Self adhesive waterproofing membranes Roof accessories bituminous waterproofing PU waterproofing cover Decorative finishing cover for inhabitable roofs and terraces Synthetic PVC waterproofing systems Waterproofing in foundations

Roof accessories PVC bituminous tile tiles import and trade construction materials enterprising consultations membrane membranes PVC modified illumination ventilation dome roof insulations soundproofing bitumen cover smart solutions engineering

Bituminous waterproofing membranes roof accessories bituminous waterproofing PU cover finishing cover roofs terrace synthetic PVC system foundation accessories tile construction PVC illumination ventilation soundproofing solutions engineering

Home English
Покривни покрития Хидроизолации Шумоизолации Противодимни люкове и осветителни куполи Сандвич панели Топлоизолации Двойни подове Екзотична дървесина ISO Market - all isolations!

Адрес в Пловдив Адрес в София
Повече за материала ...
Топлоизолационни системи
Повече за материала ...
NEOPOR®,
Германия
NEOPOR®,
Германия

Характеристики Стойност/описание
Плътност
25 kg/m³
Клас на горимост
B1 по DIN 4102/TS 11989 (труднозапалим - самогасящ се)
Топлопроводимост
λ=0.030 W/(m.K)
Издръжливост на натиск
2.20 kg/cm²

Издръжливост на пресоване /при 10 % счупване/

1.00 kg/cm²
Годност под постоянно налягане след 30 год.
С метаморфоза < 2 %
0.25 kg/cm²
Издръжливост на налягане
0.15 N/mm²
Коефициент на еластичност
3.40 N/mm²
Водопоглъщане
0.2 (DIN 53434)
Приложение
фасадни и подови топлоизолационни системи, влагане в кофраж
Цвят
Графитен
Други характеристики
Предпазва от радиация като отразява инфрачервените лъчи, гофриран лист /за по-добро залепване/, дишаща структура
НЕОПОР Дебелина
см
Размер
лист
Цена
лв/кв. м.
НЕОПОР 2.5
2.50
лист: 2.50x0.60
НЕОПОР 3
3.00
лист: 2.50x0.60
НЕОПОР 4
4.00
лист: 2.50x0.60
НЕОПОР 5
5.00
лист: 2.50x0.60Характеристики Стойност/описание
Плътност
25 kg/m³
Клас на горимост
B1 по DIN 4102/TS 11989 (труднозапалим - самогасящ се)
Топлопроводимост
λ=0.0282 kcal/hm
Якост на опън
0.30÷0.48 N/mm² (DIN 53430)
Якост на огъване
0.33÷0.57 N/mm² (DIN 53423)
Водопоглъщане
0.3 (DIN 53434)
Топлинен капацитет
1280 J/kg.K (DIN 4108)
Приложение
фасадни и подови топлоизолационни системи, влагане в кофраж
Цвят
син
Други характеристики
гофриран лист /с цел по-добро залепване/,
дишаща структура
ИЗОВАНД Дебелина
см
Размер
лист
Цена
лв/кв. м.
ИЗОВАНД 2.5
2.5
лист: 1.50x0.67
ИЗОВАНД 3
3
лист: 1.50x0.67
ИЗОВАНД 4
4
лист: 1.50x0.67
ИЗОВАНД 5
5
лист: 1.50x0.67
ИЗОВАНД 6
6
лист: 1.50x0.67
Към началото на сайта...
Всички цени са БЕЗ ДДС.Всички цени са БЕЗ ДДС. Търговски отстъпки за количества.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООДWeb design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.